การติดตั้ง Wget บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

wget

การติดตั้ง Wget บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S wget

ตระกูล Debian

sudo apt install wget

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install wget

ตระกูล RedHat

sudo dnf install wget