การติดตั้ง W3M บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

email client

การติดตั้ง W3M บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S w3m

ตระกูล Debian

sudo apt install w3m

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install w3m

ตระกูล RedHat

sudo dnf install w3m