การติดตั้ง SSMTP บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 02, 2020

email client

การติดตั้ง SSMTP บน Linux แต่ละสาย

Arch

ใช้ Git ในการติดตั้ง การติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ Git

git clone https://aur.archlinux.org/ssmtp.git

Debian

sudo apt install ssmtp

OpenSUSE

sudo zypper install ssmtp

RedHat

sudo dnf install ssmtp