การติดตั้ง rTorrent บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

rtorrent

การติดตั้ง rTorrent บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S rtorrent

ตระกูล Debian

sudo apt install rtorrent

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install rtorrent

ตระกูล RedHat

sudo dnf install rtorrent