การติดตั้ง Python Cheetah3 บน Arch Linux

 8 months ago in linux
Cheetah3 คือ Template Engine และ Code Generation ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้ เพราะผมยังไม่ค่อยรู้เกียวกับมันมากเท่าไหร่ เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะติดตั้งและใช้บน Arch Linux ก็จัดการตามบทความนี้เลย

1. ดาวน์โหลด Package โดยใช้ Git

git clone https://aur.archlinux.org/python-cheetah3.git && cd python-cheetah3

Install Cheetah3

2. ติดตั้ง Dependencies เพิ่มเติม

Install Cheetah3

ในรูปขาดแค่ python2-setuptools หากเครื่องใครขาด Dependencies อื่นนอกเหนือจากนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อย

sudo pacman -S python2-setuptools

Install Cheetah3

ยืนยันการติดตั้ง

3. สร้าง Package

makepkg

Install Cheetah3

Install Cheetah3

4. ติดตั้ง Package

Install Cheetah3

sudo pacman -U python-cheetah3-3.2.4-4-any.pkg.tar.xz

Install Cheetah3

ตอบ y ไป

Install Cheetah3

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย