การติดตั้ง Python Cheetah3 บน Arch Linux

Linux

May 18, 2020

python

cheetah3

Cheetah3 คือ Template Engine และ Code Generation ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้ เพราะผมยังไม่ค่อยรู้เกียวกับมันมากเท่าไหร่ เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะติดตั้งและใช้บน Arch Linux ก็จัดการตามบทความนี้เลย

การติดตั้ง Python Cheetah3 บน Arch Linux

Download Package with Git

git clone https://aur.archlinux.org/python-cheetah3.git && cd python-cheetah3
Install Cheetah3

Install Dependencies

Install Cheetah3

ในรูปขาดแค่ python2-setuptools หากเครื่องใครขาด Dependencies อื่นนอกเหนือจากนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อย

sudo pacman -S python2-setuptools
Install Cheetah3

ยืนยันการติดตั้ง

Make Package

makepkg
Install Cheetah3
Install Cheetah3

Install Package

Install Cheetah3
sudo pacman -U python-cheetah3-3.2.4-4-any.pkg.tar.xz
Install Cheetah3

ตอบ y ไป

Install Cheetah3

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย