การติดตั้ง Mutt บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 02, 2020

email client

การติดตั้ง Mutt บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S mutt

ตระกูล Debian

sudo apt install mutt

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mutt

ตระกูล RedHat

sudo dnf install mutt