การติดตั้ง Mpack บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 02, 2020

MPack

การติดตั้ง Mpack บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

ใช้ Git ในการติดตั้ง การติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ Git

git clone https://aur.archlinux.org/mpack.git

ตระกูล Debian

sudo apt install mpack

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mpack

ตระกูล RedHat

sudo dnf install ssmtp