การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux

Linux

May 18, 2020

mongodb

MongoDB ก็เป็นหนึ่งใน Database แบบ NoSQL หรือเป็น Database แบบไม่มี relations เหมือนกับ SQL ซึ่งในการติดตั้งเพื่อใช้งานใน Arch Linux ก็ไม่ยากเลย มาลองกันครับ

การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux

Download Package

git clone https://aur.archlinux.org/mongodb.git && cd mongodb
Install MongoDB

Install Dependencies

sudo pacman -S gperftools scons python-regex  python-pymongo
Install MongoDB
Install MongoDB

ตอบ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ส่วน python-cheetah3 ติดตั้งผ่าน AUR วิธีการติดตั้ง

สร้าง Package

makepkg
Install MongoDB
Install MongoDB
Install MongoDB

Install Package

sudo pacman -U mongodb-4.2.6-1-x86_64.pkg.tar.xz
Install MongoDB
Install MongoDB

ตอบ y ไป

Install MongoDB

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย