การติดตั้ง MongoDB บน Arch Linux

 8 months ago in linux
MongoDB ก็เป็นหนึ่งใน Database แบบ NoSQL หรือเป็น Database แบบไม่มี relations เหมือนกับ SQL ซึ่งในการติดตั้งเพื่อใช้งานใน Arch Linux ก็ไม่ยากเลย มาลองกันครับ

ดาวน์โหลด Package โดยใช้ Git

git clone https://aur.archlinux.org/mongodb.git && cd mongodb

Install MongoDB

ติดตั้ง Dependencies เพิ่มเติม

sudo pacman -S gperftools scons python-regex  python-pymongo

Install MongoDB

Install MongoDB

ตอบ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ส่วน python-cheetah3 ติดตั้งผ่าน AUR วิธีการติดตั้ง

สร้าง Package

makepkg

Install MongoDB

Install MongoDB

Install MongoDB

ติดตั้ง Package

sudo pacman -U mongodb-4.2.6-1-x86_64.pkg.tar.xz

Install MongoDB

Install MongoDB

ตอบ y ไป

Install MongoDB

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย