การติดตั้ง Lynx บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

lynx

การติดตั้ง Lynx บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S lynx

ตระกูล Debian

sudo apt install lynx

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install lynx

ตระกูล RedHat

sudo dnf install lynx