การติดตั้ง Git ของ Linux แต่ละ Distro

Linux

April 24, 2020

git

การติดตั้ง Git ของ Linux แต่ละ Distro

ตระกูล Arch

sudo pacman -S git

ตระกูล Debian

sudo apt install git

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install git

ตระกูล RedHat

sudo dnf install git