การติดตั้ง ELinks บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

elinks

การติดตั้ง ELinks บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S elinks

ตระกูล Debian

sudo apt install elinks

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install elinks

ตระกูล RedHat

sudo dnf install elinks