การติดตั้ง Aria2 บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

aria2

การติดตั้ง Aria2 บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S aria2

ตระกูล Debian

sudo apt install aria2

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install aria2

ตระกูล RedHat

sudo dnf install aria2